Katcon Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy wytwórców i projektantów katalizatorów i systemów wydechowych - Orginal Equipment Manufacturers (OEM’s).

 Wyłącznym udziałowcem Katcon Polska Sp. z o.o. jest Katcon Global SA de CV, meksykańska korporacja z siedziba główną w Monterrey w Meksyku.Katcon Global posiada 10 fabryk produkcyjnych i 4 centra techniczne w lokalizacjach rozsianych po całym świecie.

 

Spółka posiada następujące ceryfikaty:

- Certyfikat systemu zarządzania jakościa wg. ISO/TS 16949:2009 w listopadzie 2013 r. wystawiony na 3 lata –wydanie 3, 2009-06-15. Certyfikacja była przeprowadzona przez firme TUV Rheinland Cert GmbH.

- Certyfikat środowiskowy wg. ISO 14001:2004 od 2012 r. W lipcu 2015 miała miejsce recertyfikacja na kolejne 3 lata i została przeprowadzona przez firmę TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Katcon Polska Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7”.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla. Planowanym efektem projektu będzie innowacyjny system umożliwiający znaczną redukcję emisji szkodliwych spalin w pojazdach.

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN
Okres realizacji:
20.11.2015 – 30.09.2019

 


www.mapadotacji.gov.pl

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Katcon Polska Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt pn. „Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”