Błonie, 21.11.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 26/2022

NA ZAMÓWIENIE

pn.: „Zakup wraz z dostawą czujników foliowych nacisku”

w ramach projektu:

„Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska.

 

Osoba do kontaktu:

Patryk Biernacki

e-mail: patryk biernacki @katcon.com

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 26/2022 znajdują się w załącznikach poniżej.

ZO_26_2022_załączniki 1, 2

ZO_26_2022

 

Request for quote no 26/2022

TO ORDER

titled: “Purchase and delivery of foil pressure sensors”

under the project:

„Advanced exhaust system for conventional and hybrid passenger vehicles as a bridging technology on the road to full electrification”

co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Path for Mazovia competition

The project is implemented as part of a scientific consortium, where the beneficiary – the consortium leader is KATCON POLSKA Sp. z o.o., and the Consortium member is Warsaw University of Technology.

 

Contact person:    

Patryk Biernacki

e-mail: patryk.biernacki@katcon.com

 

Detailed information on the request for proposal No. 26/2022 can be found in the attachment below.

ZO_26_2022 EN

ZO_26_2022_ANNEX No 1, 2.