Zapytania ofertowe

HomeZapytania ofertowe

Katcon Polska


Pass 20A
05-870 Błonie
woj. mazowieckie, Polska
recepcja@katcon.com,
tel. 22 731 53 27
Regon: 141171241
NIP: 1090001066
KRS 0000289183

Informujemy, że Katcon Polska Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7”. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla. Planowanym efektem projektu będzie innowacyjny system umożliwiający znaczną redukcję emisji szkodliwych spalin w pojazdach.

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN; wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN - Okres realizacji: 20.11.2015 – 30.09.2019

Footer 1
Zapytania ofertowe