Zapytanie ofertowe 20/2022 Copy

HomeZapytania ofertoweZapytanie ofertowe 20/2022 Copy

Błonie, 28.01.2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 20/2022

NA ZAMÓWIENIE

pn.: „Zakup wraz z dostawą prototypu nagrzewnicy elektrycznej”

w ramach projektu:

 

„Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

 

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska.

Osoba do kontaktu:            

Janusz PUCZOK

tel: +352 2665 8010 | +352 661 500 252

e-mail: janusz.puczok@katcon.com

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 20/2022 znajdują się w załączniku poniżej.

https://katcon.pl/wp-content/uploads/2019/02/ZO_20_2021_zalaczniki.doc

 

 

 

 

Request for quote no 20/2022

TO ORDER

titled: “Purchase with delivery of a prototype of an electric heater”

under the project:

„Advanced exhaust system for conventional and hybrid passenger vehicles as a bridging technology on the road to full electrification”

co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Path for Mazovia competition

The project is implemented as part of a scientific consortium, where the beneficiary – the consortium leader is KATCON POLSKA Sp. z o.o., and the Consortium member is Warsaw University of Technology.

 

Contact person:    

Janusz PUCZOK

tel: +352 2665 8010 | +352 661 500 252

e-mail: janusz.puczok@katcon.com

 

Detailed information on the request for proposal No. 20/2022 can be found in the attachment below.

https://katcon.pl/wp-content/uploads/2019/02/ZO_20_2021_ANNEXES.doc