Zawiadomienie o wyborze 20/20202

HomeZapytania ofertoweZawiadomienie o wyborze 20/20202

Błonie, 28.01.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 20/20202

 

KATCON POLSKA Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą prototypu nagrzewnicy elektrycznej”

w ramach projektu:

„Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 20/2022 z dnia 28.01.2022 w terminie ustalonym do składania ofert tj. do dnia 03.02.2022 nie wpłynęła żadna oferta.

 

NOTIFICATION ABOUT THE CHOICE OF THE MOST COMMON OFFER

TO REQUEST FOR QUOTATION No. 20/2022

KATCON POLSKA Sp. z o.o. notifies you of the selection of the most advantageous offer for the implementation of a public contract in the form of a request for proposal for order titled: “Purchase with delivery of a prototype of an electric heater

under the project:

„Advanced exhaust system for conventional and hybrid passenger vehicles as a bridging technology on the road to full electrification”

co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Path for Mazovia competition

The project is implemented as part of a scientific consortium, where the beneficiary – the consortium leader is KATCON POLSKA Sp. z o.o., and the Consortium member is Warsaw University of Technology.

In response to the inquiry 20/2022 of 28/01/2022, no offer was received within the deadline for submitting offers, i.e. until 03/02/2022.