Dofinansowania i granty

HomeDofinansowania i granty

Katcon Polska Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt pn. „Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji”.

Wartość projektu: 9 880 490,25 zł

Wartość dofinansowania: 6 587 047,67 zł

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34099&L=550

Dofinansowania i granty

Informujemy, że Katcon Polska Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt w ramach Działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7”.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla. Planowanym efektem projektu będzie innowacyjny system umożliwiający znaczną redukcję emisji szkodliwych spalin w pojazdach.

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN
Okres realizacji: 20.11.2015 – 31.01.2022

Dofinansowania i granty